Waterwaardes voor het aquarium

De waterwaardes zijn, zeker voor de beginnende aquariaan, soms nogal lastig te begrijpen. Het is dan ook niet eenvoudig te onthouden. Het is verstandig om je water regelmatig te testen, vooral als je aquarium in de opstartfase zit. Ook als je merkt dat je vissen zich niet goed voelen, is het slim om te testen.
 

 

NO2 en NO3 – nitriet en nitraat

De NO2 (nitriet) en NO3-waarde (nitraat) zijn het belangrijkst, omdat deze veel invloed heeft op de gezondheid van je vissen. De NO2-waarde moet onder 0,3 blijven. Als hij boven de 1 komt begint het gevaarlijk te worden voor je vissen, en een waarde boven de 3 is dodelijk. Als de NO2-waarde te hoog is moet je water verversen (30 tot 50%). Blijf dit dagelijks doen tot de waarde weer goed is.

De NO3-waarde mag maximaal 20mg/l zijn, als hij hoger is kun je last krijgen van algvorming en kunnen je vissen zelfs sterven. Je kunt de waarde verlagen door water te verversen. Is je NO3 structureel te hoog, koop dan wat extra (snelgroeiende) planten en geef je vissen minder voer. In pas opgestarte aquaria komt vaak een nitrietpiek voor. Het is daarom belangrijk dat je je bak eerst zo’n twee weken in laat draaien voor je vissen koopt.

PH – zuurtegraad

Met de PH-waarde zijn de meeste mensen wel bekend. Water met een PH onder de 7 is zuur, en boven de 7 is het water basisch. De PH die voor jouw vissen ideaal is, verschilt. Soms moeten vissen absoluut zuur water hebben, andere hebben liever basisch water. In Nederland ligt de PH meestal tussen de 7 en 8, voor de meeste vissen voldoet deze waarde. Je kunt de waarde verlagen door over turf te filteren. Om de PH te verhogen zijn er middeltjes op de markt, zoals PH-plus.

GH – hardheid

GH-waarde
0-4:  zeer zacht water
4-8:  zacht water
8-12:  middelhard water
12-30:  hard water
>30:  zeer hard water

In Nederland komt meestal water middelhard water uit de kraan, dit voldoet voor de meeste vissen. De ideale waarde bedraagt meestal tussen de 6 en 16. Je kunt de GH eventueel verlagen door te filteren over turf, of door osmosewater te gebruiken. Je kunt de waarde verhogen door daarvoor bestemde preparaten te gebruiken.

KH – carbonaathardheid

De KH-waarde bedraagt in Nederland meestal tussen de 5 en 10, deze waarde voldoet voor de meeste vissen prima. Je kunt de KH verlagen door te filteren over turf of door eikenextract te gebruiken. Je kunt hem verhogen door daarvoor bestemde preparaten te gebruiken.

NH4, NH3, Cu en PO5- ammonium, ammoniak, koper en fosfaat.

Ammonium (NH4) wordt in een aquarium met een PH boven de 7 omgezet in ammoniak. Een te hoge ammoniakwaarde (NH3) kan dodelijk zijn voor je vissen. Ook zorgen te hoge waardes voor algenvorming. De ideale NH3-waarde is 0. Je kunt een te hoge ammoniakwaarde voorkomen door regelmatig water te verversen, minder te voeren en meer planten aan te brengen in het aquarium. Hetzelfde geldt voor de koperwaarde. De PO5-waarde mag op 0,5mg/l liggen.

O2 en CO2 – zuurstof en koolstofdioxide

Met visssen werkt het net zoals bij mensen, ze ademen zuurstof in en koolstofdioxide uit. De planten in het aquarium nemen vervolgens de koolstofdioxide op en zetten het onder andere om in zuurstof. Een prima cirkel natuurlijk! Het is wel belangrijk dat er genoeg is van allebei, anders stopt dit natuurlijke proces. De zuurstofwaarde moet minimaal 4mg/l bedragen, de koolstofdioxidewaarde moet tussen de 10 en 40mg/l liggen. De O2-waarde kun je verhogen door bijvoorbeeld een doorluchtingssteentje te gebruiken. De CO2-waarde kun je regelen door middel van een CO2-apparaat.

Cl – chloor

Chloor is een gevaarlijke stof voor vissen, het kan de slijmhuid van de vis namelijk aantasten. De maximale waarde is 0,02mg/l. Je kunt de waarde verlagen door water te verversen.

FE – ijzer

IJzer is voor vissen van ondergeschikt belang, maar het is een belangrijke stof voor planten, die hebben ijzer nodig om te groeien. Een te hoge waarde is echter niet goed, houdt de FE-waarde tussen de 0,5 en 1. Je kunt de waarde verlagen door water te verversen, om hem te verhogen zijn ijzerpreparaten in de handel, meestal in de vorm van een complete plantenvoeding.